Carla Bles

Melissa Davina

Zorgprofielen bruikbaar maken

Welk beweegrecept schrijft u uit?

Our Story

Onderzoeken wijzen uit dat het erg belangrijk is om te bewegen. Zitten is het nieuwe roken. Maar hoe krijg je inactieve patiënten in beweging? Hoe kun je patiënten, met hun verschillende mogelijkheden en beperkingen, een advies op maat geven? De een kan zelf aan de slag met bewegen of bij een sportvereniging gaan. De ander vindt het fijner om aan de slag te gaan met een stappenteller, gecoacht door zijn vertrouwde POH. Weer een ander heeft steun nodig van bijvoorbeeld een buurtsportcoach die hem bij de hand neemt naar een sportvereniging. De beperkingen kunnen ook dusdanig zijn dat een advies van een fysiotherapeut, kaderhuisarts Bewegingsapparaat of sportarts nodig is. Of dat oefenen in een groep o.l.v. een fysiotherapeut of zelfs individuele begeleiding/revalidatie geïndiceerd is. 


Our Mission

Aan de hand van praktijkvoorbeelden vertellen huisarts, buurtsportcoach en fysiotherapeut in deze workshop over de verschillende mogelijkheden.