Ramon Ottenheijm

Echografie bij schouderpijn;

doen of laten?

Our Story

De meeste huisartsen vragen wel eens een echografie van de schouder aan. Moeten we dat nu doen of laten? In deze workshop krijgt u meer inzicht in de diagnostische waarde van echografie, de behandelmogelijkheden van echografisch vast te stellen specifieke diagnoses en de prognose van schouderpijn . Ook gaan we in op de zinvolheid van echogeleide injecties en eindigen we met de ervaringen van een 1,5 lijnsspreekuur waarin echografie is geïmplementeerd.


Our Mission

Een interessante workshop voor huisartsen die een antwoord willen krijgen op de vraag wat de meerwaarde is van echografie bij schouderpijn.