Frans van der Kooij

Voorkom het “shoppen”

van patiënten met lage rugpijn

Our story

Chronische lage rugpijn is een veel voorkomende klacht. De oorzaak is moeilijk te achterhalen. Er is daardoor veel overdiagnostiek zonder een bevredigend eindresultaat. We bespreken de nieuwe NHG standaard “Aspecifieke lagerugpijn”. Hoe kunt u deze standaard optimaal  inpassen in uw dagelijkse praktijk. We geven u inzicht en ervaringen van het Lage Rugpijn Loket, de pilot van de huisartsen  van Rotterdam Zuid, Zilveren Kruis en het Maasstad ziekenhuis. 


Our mission

Het doel is dat u beter en efficiënter leert omgaan met chronische lage rugpijn in de huisartspraktijk.